Kim jesteśmy?

Przekonaj się i poznaj nas

Jesteśmy doświadczoną firmą edukacyjno-animacyjną, a to oznacza, że proponujemy szeroki wachlarz usług nie tylko animacyjnych, ale i edukacyjnych. Oferty personalizujemy i dostosowujemy do potrzeb i wymagań klientów. Masz jakiś pomysł? Chętnie go zrealizujemy. Poza doświadczeniem i uśmiechem mamy do dyspozycji różnorodne, innowacyjne narzędzia animacyjne. Nasi Animatorzy są szkoleni i odpowiednio przygotowywani do pracy, utrzymują standardy akademickie, cały czas są z grupą i dla grupy, reagując na ich potrzeby. Korzystamy z profesjonalnego sprzętu animacyjnego oraz posiadamy odpowiednie ubezpieczenie.

O CENTRUM EDUKACJI I ANIMACJI

Łukasz Hajduk

Firma została powołana do życia we wrześniu 2017 roku na bazie moich wcześniejszych doświadczeń, zwłaszcza owocnej współpracy z Piotrem Firjelem z Centrum Usług Turystycznych – CUT Travel, którego zaangażowanie w promowanie piękna Pogórzy wciąż podziwiam. Dzięki dotacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (LGD Na Śliwkowym Szlaku) zakupiłem profesjonalny sprzęt taki jak skaczące szczudła, łuki, wykrywacze matali oraz bardziej edukacyjne narzędzia, m.in. chusty KLANZY czy gumizelę. Od początku firma współpracuje z lokalnymi animatorami oraz ze studentami pedagogiki UJ – zwłaszcza ze specjalności animacja społeczno-kulturowa.

Firma to tylko część mojej przygody. W pracy zawodowej związany jestem z Zakładem Pedagogiki Społecznej i Andragogiki Instytutu Pedagogiki UJ, gdzie pracuję na stanowisku adiunkta. Oprócz badań naukowych i projektów komercjalizacyjnych uczę studentów – to oni w plebiscycie w 2018 roku przyznali mi tytuł „innowatora roku”. Poza tym od kilkunastu lat pracują jako trener w obszarze pedagogiki społecznej (animacja kultury, turystyka, aktywizacja środowiska lokalnego, pedagogika zabawy, aktywizujące metody nauczania, pozyskiwanie funduszy, trzeci sektor). Po pracy, w zależności od dnia jestem muzykiem amatorem (Alternatywna Grupa Twórcza), włóczęgą-podróżnikiem (Krym, Izrael, Rumunia, Portugalia i inne zakątki) lub aktywnym działaczem trzeciego sektora (Stowarzyszenie Wczoraj Dziś Jutro, Mężczyźni św. Józefa). Na co dzień i przede wszystkim jestem miłośnikiem swojej żony Agnieszki i dwójki dzieci: Hani i Janka.

ZAUFALI NAM

Zobacz, z kim współpracujemy

Join Our Team
MONIKA ZYCH

Monika Zych

KINGA JANISZ

Kinga Janisz

MAGDALENA MARSZAŁEK

Magdalena Marszałek

RADOSŁAT TOCZEK

Radosław Toczek

SYLWIA DOMOŃ

Sylwia Domoń

URSZULA KAFEL

Urszula Kafel

ŁUKASZ HAJDUK

dr Łukasz Hajduk

MARTYNA LIPIŃSKA-HAJDUK

Martyna Lipińska-Hajduk